What must you take into account?

Eilandseind is situated in the middle of a protected nature reserve, so we urge you to take this into account during your stay. As soon as you set foot ashore, you'll immediately feel what we mean... Of course, we rely on your common sense, but for the sake of clarity, we have drawn up a few "golden rules" for your safety and the safety of nature. 


Risks

The stay on, and the boat to/from Eilandseind is entirely at your own risk.


 Covid-19: 

We respect the guidelines of the government. At this moment there are no rules in place.
 
 Destination

The whole of Eilandseind is a so-called 'designated' nature reserve, with the exception of the house. It is intended for night recreation.

- No more people than the maximum number allowed are allowed to stay.

- Eilandeind is intended only for personal, recreational and private use. 

- It is forbidden to sublet Eilandseind.

- It is not allowed to place a tent or similar sleeping facility anywhere on the island.

- It is good to know that there are natural (harmless) inhabitants who have their territory and are sometimes prepared to defend it. Sometimes it is a nesting goose, a curious crayfish, a sensitive snail, a crossing grass snake or an angry red ant.


At the very front of the garden is a shed for private use. 


Open fire

Of course you can barbecue, but only in the garden and not on the terrace, the jetty or near the wooden house!  There is a beautiful outdoor fireplace in the garden that is perfect for this purpose. Open fires are expressly forbidden on the rest of the island!  Please throw all rubbish in the trash can and not in the pond.


Noise pollution 

No loud music and/or other noise after sunset.  Obviously because of the nature reserve, but also so as not to bother our neighbours.


Pets
We love pets very much, but due to the specific nature of the island we cannot accept them.

The water 

You are surrounded by water. That is a big party, especially for children. But always remain extra alert if there are children without swimming diplomas. We strongly recommend that they wear life jackets on land as well. 
The deepest parts are about 170 cm and there are many water plants in the area. 

The best place for swimming is from the swimming ladder; in other places, watch out for obstacles such as old jetty or mooring posts in the water. Plunge in, submerge, swim a lap or float around on your bed of air. . . but please don't dive!

Of course, do not throw dirt into the water, not even biological waste such as an apple or a banana. It is a beautiful, but also fragile nature reserve. 


Parking 

When you take the boat to Eilandseind, you can park your car briefly ashore, but only for loading and unloading your belongin. After that, you can park along the road (Oudedijk), but only in the paved (designated) places. Here, too, we share the space with our neighbours, the dike residents.


Accidents

On Eilandseind, everything is available to make your stay on the island enjoyable. Of course, things can always go wrong, and we are not going to complain about a broken plate. But of course, something more can happen, for example to a house or a boat. That is why we ask for a deposit of €300,- which you will get back if everything is alright.

Waar moet je rekening mee houden?

Eilandseind ligt middenin beschermd natuurgebied, dus we vragen je met klem hiermee rekening te houden tijdens je verblijf. Zodra je voet aan wal zet, zul je meteen voelen wat we bedoelen.. We vertrouwen uiteraard op je gezonde verstand, maar voor de duidelijkheid hebben we toch een paar 'gouden regels' opgesteld voor jouw veiligheid en die van de natuur. 


Risico

Het verblijf op, en de boot van/naar Eilandseind is geheel voor eigen risico!


Covid-19 

We respecteren de richtlijnen van de overheid.

Bestemming

Geheel Eilandseind is een zogenaamd ‘bestemd' natuurgebied, het huis uitgezonderd. Deze heeft bestemming nachtrecreatie.

- Er mogen niet meer personen verblijven dan maximaal toegestaan.

- Eilandeind is alleen bestemd voor eigen, recreatief en particulier gebruik. 

- Het is verboden Eilandseind door te verhuren.

- Het is niet toegestaan om een tent of vergelijkbare slaapvoorziening te plaatsen waar dan ook op het eiland.

- Het is goed te weten dat er natuurlijke (ongevaarlijke) bewoners zijn die hun territorium hebben en soms bereid zijn die te verdedigen. Soms is dat een nestige gans, een nieuwsgierige rivierkreeft, een gevoelige slak, overstekende ringslang of een boze rode mier.


Helemaal voorin de tuin staat een schuurtje die voor privé gebruik is. 


Open vuur

Natuurlijk mag je barbecuen, maar alleen in de tuin en dus niet op het terras, de steiger of in de buurt van het houten huis!!  Er staat een prachtige buitenhaard in de tuin die hier heel geschikt voor is. Open vuur is op de rest van het eiland uitdrukkelijk verboden!  Gooi alle afval in de vuilnisbak en niet in de plomp.


Geluid 

Geen luide muziek en/of ander lawaai na zonsondergang.  Uiteraard vanwege het natuurgebied, maar ook om onze buren niet tot last te zijn.


Huisdieren
We houden heel erg van huisdieren, maar vanwege het specifieke karakter van het eiland kunnen we ze helaas niet ontvangen.

Het water 

Je wordt omringd door water. Dat is een groot feest, zeker voor kinderen. Maar blijf altijd extra alert als er kinderen bij zijn zonder zwemdiploma. We raden sterk aan, dat ze ook op het land een zwemvest dragen. 
De diepste gedeeltes zijn ongeveer 170 cm en er zijn plaatselijk veel waterplanten.. 

Zwemmen kan het best vanaf de zwemtrap;  let op andere plekken goed op of er obstakels zoals oude steiger- of meerpalen in het water staan. Plons er lekker in, dompel je onder, zwem een rondje of dobber wat rond op je bedje met lucht . . . maar duik nooit!

Uiteraard geen vuil in het water gooien, ook geen biologisch afval zoals een appel of een banaan. Het is een mooi, maar ook kwetsbaar natuurgebied. 


Parkeren 

Wanneer je het bootje neemt naar Eilandseind, kan je de auto kort aan wal parkeren om makkelijk je spullen over te hevelen. Na het ‘laden en lossen’ kun je parkeren langs de weg (Oudedijk), maar alleen op de verharde (daartoe bestemde) plekken. Ook hier delen we de ruimte met onze buren; de dijkbewoners.


Ongelukjes

Op Eilandseind is van alles aanwezig om je verblijf op het eiland aangenaam te maken. Natuurlijk kan er altijd iets misgaan en over een gesneuveld glas of een bord gaan we niet zeuren. Maar er kan natuurlijk ook iets meer gebeuren, bijvoorbeeld met huis of boot. Daarom vragen we een borg van €300,- die je uiteraard weer terugkrijgt als alles in orde blijkt.